Omställnings-Café
Caféet är inrymt i ett växthus. I caféet används endast ekologiska råvaror. Mycket har odlats i trädgården. Vi bakar själva bröd och kakor.
Det finns det ett urval av böcker, tidskrifter och annan skriftlig information inom miljöområdet som man kan läsa på plats eller köpa med sig.

Vi källsorterar alla sopor. Matavfall blir kompost.