Byggnader
 Huvudbyggnad består av husmoduler som tidigare tjänat 10 år som del av en förskola på Essingen.
I nybyggda delar är materialen trä med isolering av cellolusafiber.
Djurens hus är hopbyggt med ett växthus. Vilket ger djuren möjlighet att vistas i växthuset under kallsäsong. Då är de skyddade och kan även picka, sprätta och gödsla. Detta hus ligger något nedsänkt i marken för att få ett jämnare klimat.
Båda växthusen är byggda med begagnade isolerglasrutor. Bevattningen här sker med regnvatten genom att samla vatten från taken.
I det större växthuset går regnvattnet från vattentunnor till en nedgrävd öppen tank i mitten av växhuset. Vattnet i tanken hjälper till att buffra klimatet med hänsyn till temperatur och fukt.
En liten jordkällare har inrättats i den största kullen.
De färger som använts utomhus är linoljefärg med jordpigment, slamfärg och järnvitriol. Nya stolpar är oimpregnerade.


Energi                                                                                                                               

Solen hjälper oss med direktvärme till växthusen. Vi har solcellspaneler för att ge elektricitet (ca 2000W max) och solvärmeanläggning som värmer vatten till ackumulatortank för varmvatten. Dessutom har vi värmepumpar och vedkaminer. Elen vi använder kommer från vindkraft. Vår bil går på biogas. Vi har två vindsnurror. De har en maximal effekt om 600 W som produceras vid en vindstyra om 12 meter/sekund. Strömen levereras till 24 volt-system.


Avfall
Vi har ekologisk reningsanläggning, mulltoaletter med urinseparering och komposter för organiskt avfall. Allt övrigt avfall sorteras och återvinns så långt det är möjligt.