”Klipp och rim för Planeten”

Har blivit till som en del av Källtorps trädgårds inspirationsarbete för ett hållbart levnadssätt.
Källtorps trädgård är en ekologisk besöksträdgård i Nacka. Som är uppbyggt av och drivs av
Sanne och Torbjörn Hammarberg sedan 8 år.
Häftet ”Klipp och rim för Planeten” är ett fritidsprojekt som Sanne har jobbat med sedan våren 2012.
Vi skickar ut det som en present!
Dels till familj och vänner men också till personer som vi inte känner privat.
Till personer som har gjort och gör mycket för miljön och omställningen.
Även till makthavare och andra med stort inflytande som kan påskynda omställningsarbetet.
Jag hoppas att häftet ska bemötas positivt och komma till användning.
Återvinn gärna genom att ge bort till en vän när du är klar. På förhand tack!
Vi lägger även en enkel version på vår hemsida www.kalltorpstradgard.se
Under säsong har vi öppet på helger med ekologisk besöksträdgård, café och butik.
 Här finns material och information om odling, miljö, omställning och fair trade.
Året runt är det verksamhet i trädgården, växthusen och med djuren.
Vi anordnar sysselsättning inom jobb och utvecklingsgarantin.
Samt pedagogisk omsorg för förskolebarn som familjedaghem.
Källtorps trädgård är ett mikroföretag och allt vi gör är i liten skala.
Med vänlig hälsning

Sanne Hammarberg

 


Häftet är
 Tryckt hos ett Svanenmärkt och Klimatneutralt företag Edita Västerås 2013.