LÄNKAR
Äntligen från kyrkan - Söndagsgudsjtänsten P1 20/11 -16 Det som en gång var... Om sorg och hopp i klimatkrisens tid.

Johan Rockströms sommar- och vinterprogram 20151- Fantastiskt viktiga och bra radioprogram för människor och vår planet. Sommar och vinter 2015 i SR

Förbundet organisk biologisk odling - vänder sig till alla som önskar en resursbevarande odling och säger nej till konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel http://www.fobo.se

Föreningen Permakultur i Sverige - Permakultur erbjuder en helhetssyn på hur människan kan fungera som en del av naturen, utan att förstöra den. http://www.permakultur.se/

Greenpeace - är en oberoende organisation som agerar för att förändra attityder och beteenden, skydda och bevara miljön och verka för fred. http://www.greenpeace.org/sweden/se/

Jordens vänner - verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. http://www.jordensvanner.se/

Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen http://www.folkkampanjen.se/

Naturskyddsföreningen - Sveriges största miljöorganisation. Tillsammans upplever, upptäcker och utforskar vi naturen – och tillsammans agerar vi för att rädda planeten. http://www.naturskyddsforeningen.se/ Se filmen - Byt till eko!

Energifallet - Naturskyddsföreningens utbildningsmaterial om energi och hållbar utveckling för skolår f-9. http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet

Framtidsjorden - är ett internationellt nätverk som stöder utveckling på en socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund. http://www.framtidsjorden.se/

Världsnaturfonden WWF - har tagit fram ett utbildningsmaterial kring temat hållbar utveckling. http://www.wwf.se/naturvaktarna/show.php?id=1164815

Polly Higgins - Arbetar för att införa kraftfulla miljölagar - Ecocide http://pollyhiggins.com/ Lyssna på hennes Earth talk

Helena Norberg-Hodge - Verkar för det lokal samhället och den nöjda individen - http://www.localfutures.org/
Omställningsnätverket - www.omställning.net

Nätverket Radikalisera klimatpolitiken nu -består av människor som är oroliga för att alltför lite händer för att åstadkomma förändringar som ser till att livet här på jorden fungerar på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Skriv på upprop! http://www.radikaliseraklimatpolitiken.nu/

BRA film som visar vad det handlar om http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=94Kzvri0m38

Birger Schlaugs blogg - intressant och bra om miljö, klimat och politik från ett fd språkrör i Miljöpartiet http://schlaug.blogspot.se/

Global Challenges Foundations - En stiftelse med hemsida som innehåller mkt intressant bland annat kan man ladda ner boken Vår tids största utmaningar av László Szombatfalvy http://globalchallenges.org/sv/

Steg 3 - är ett nätverk som samlar alla som tycker att det är dags för en stor förändring i samhället. Man vill verka för en helt ny samhällsmodell, som inte är beroende av ekonomisk tillväxt. Skriv på upprop! http://www.steg3.se/

Föräldravrålet - Vill se en politik som på allvar kan rädda barnen vi älskar från en framtid med oåterkalleliga klimatförändringar. Gå med! http://www.foraldravralet.se/

Vi Skogen - Genom agroforestry och stöd till bondeorganisationer bidra till: minskad fattigdom, rätt till mat, ökade inkomster, ökad biologisk mångfald och klimatanpassning http://www.viskogen.se/

Wermdö Skeppslags Biodlarförening http://www.wermdobiodlare.se/

La Maison afrique -Hantverk från Madagaskar med respekt för natur, människa och tradition. RÄTTVIS HANDEL http://www.la-maison-afrique.se/

North & South Fair Trade - pionjärer inom Fair Trade http://www.northsouth-fairtrade.se/