Trädgården

Trädgården är till för inspiration, nytta och rekreation.

Området har använts till frilandsodling under lång tid. Vi har fått berättat om odlingar sedan 50-talet. Innan vi tog över år 2006 hade man under många år odlat 1-åriga snittblommor där marken plöjdes varje år.
Från början har vi haft en ambition att arbeta med kretslopp och ekologi. Vi har inspirerats av idéer från organisk-biologisk odling och Permakultur.
Vi har planterat fruktträd, buskar, örter och perenner. Längs med vägen har vi planterat en rad med pil av samma slags som används till energiskog.
I trädgården har vi gjort narurliga/vilda miljöer med dammar, kullar och ängsmark där vi sått och planterat vilda växter samt sett till att det finns gömmställen och bon för trädgårdens vilda djurliv.
Vi arbetar mest för hand och vårdar jorden för att uppnå en bra balans, struktur och näringsinnehåll.

  • Täckodling. På 3 år har vi tillfört 150 kubikmeter täcke i form av halm från häststall. Nu använder vi framförallt löv som täcke. Fördelarna är flera: Avdunstningen minskar och därmed bevattningsbehovet. Ogräs hålls nere, rensningen underläts, näring tillförs och strukturen förbättras i och med samarbetet med maskarna som stortrivs med täcke. Ingen grävning behövs därmed.
  • EM. Effektiva Mikroorganismer tillförs på flera olika sätt, syftet är att gynna jordens mikroliv, starka växten både i näringsupptag, motståndskraft och bördighet. För den som är intresserat av mer information finns det i butiken, samt, på en cirkel i växthuset.
  • Kompost tillför vi under växt säsongen från såväl bokashi kompostering, kall-, varm- som latrinkompost.
  • Gröngödsling kommer främst från vitklöver som vi klipper och myller ner runt växterna. Den är extra populär hos os av flera anledningar förutom näringen, kvävefixering, flerårig, saftigt grön det mesta av året, slitstark och inte minst sin vackra blomning som även humlor och våra bin uppskattar mycket.
  • Stenmjöl, åkerfräken-te, vallört och nässelvatten använder vi dels för att tillföra näring men även för att starka och skydda växten mot angrepp.
  • Askan från våra kaminer sprids runt bärbuskar mm.
  • Urin separerar vi från toaletten och lagrar i 1 år tillsammans med EM. Sedan gödslar vi under växtsäsong.
  • Träkol kommer vi att experimentera mera med, dels för att göra depå i jorden av näring och fukt samtidig som kol binds långsiktigt.
  • Bevattningen sker med regn- och sjövatten.

Trädgården förser caféet med bär, frukt, rabarber, tomat, gurka, vitlök, örter mm. När det finns gott om blommor gör vi buketter till försäljning.

Plantförteckning klicka!Planteringar 2017.pdf